Liczba odwiedzin strony: 16095 Osób na stronie: 1
 

"Art-Z" Fhu

 
Dziennik Ustaw 2002 Nr 43 poz. 399 - Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych. (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2002 r.) Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 41, poz. 479) wprowadza się następujące zmiany:   1)   w § 4: a)  w ust. 3 po wyrazach "urzędach celnych" dodaje się wyrazy "i izbach celnych", b)  w ust. 4 wyrazy "urząd celny" zastępuje się wyrazami "służba celna";   2)   w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2.  Zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wydaje: 1)   dyrektor izby celnej - w stosunku do funkcjonariuszy pełniących służbę w izbach celnych i urzędach celnych, 2)   minister właściwy do spraw finansów publicznych - w stosunku do funkcjonariuszy celnych pełniących służbę w Ministerstwie Finansów i dyrektorów izb celnych.";   3)   w § 13 w pkt 5 wyrazy "Prezesa Głównego Urzędu Ceł" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw finansów publicznych". § 2.  Emblematy identyfikacyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do czasu zastąpienia ich nowymi emblematami. § 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r.
KRS 0000160719 - ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZWIĄZEK HODOWCÓW I PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH 2003-05-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NOWOGRODZKA 159 18-400 ŁOMŻA ŁOMŻA ŁOMŻYŃSKI PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
718-000-02-34 450002453 0000160719
KRS 0000160718 - CORTINA 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
CORTINA 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2003-05-05 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MICKIEWICZA 46A/27 15-232 BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK M. BIAŁYSTOK PODLASKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 200013746 0000160718
KRS 0000160717 - "ETP" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ETP" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DOLNA WILDA 4/1 61-552 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
779-199-27-91 631133623 0000160717
KRS 0000160716 - ZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PTTK SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZACHODNIOPOMORSKI ZESPÓŁ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ PTTK SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2003-05-16 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PL. STEFANA BATOREGO 2 70-207 SZCZECIN M. SZCZECIN M. SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(91) 488-70-30, (91) 433-66-03 (91) 433-66-03 zzgtpttk@zzgtpttk.com.pl http://www.zzgtpttk.com.pl
NIP: REGON: KRS:
852-000-17-54 810058700 0000160716
KRS 0000160715 - ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "BROMIX" SP. J. - KASZUBA MIROSŁAW I ZAJĄC ROMAN
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "BROMIX" SP. J. - KASZUBA MIROSŁAW I ZAJĄC ROMAN SP. J. 2003-05-14 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BISKUPA ANDRZEJA WRONKI 7 80-809 GDAŃSK M. GDAŃSK M. GDAŃSK POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
593-000-03-04 2860310 0000160715
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone firma windykacyjna Gliwice HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
"Art-Z" Fhu
rzeczoznawca śląskierzecznik patentowy śląskiefirma ubezpieczeniowa śląskiefirma detektywistyczna śląskieagencja / skład celny śląskieuczelnia prawnicza śląskieprawnikReklama